Fler nyheter

Alla nyheter

Senaste artiklarna

Alla artiklar

Hållbarhet, kvalitet och socialt ansvar

 • Hållbarhet

  Vi på Tage Lindblom har en ambition att driva vårt företag på ett sätt där vi inte bara tillfredsställer dagens behov utan även tar ansvar för kommande generationer. Därför är hållbarhet en viktig fråga för oss. Vi kan på så sätt bidra till en positiv förändring i Sverige och vår omvärld. Ekologisk hållbarhet – till största delen förknippat med miljörelaterade frågor. Vi skall värna om miljön och vår omgivning. Social hållbarhet – berör frågor som är kopplade till levnads- och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa, rättvisa, oklanderliga arbetsvillkor och besläktade ämnen. Ingen skall behöva fara illa vid produktion av våra produkter. Ekonomisk hållbarhet – handlar till stor del om effektivt resursutnyttjande som också är ekologiskt och socialt hållbart. Vi skall ständigt vidareutveckla vårt företag och utnyttja resurserna allt mer effektivt, utan att det sker på bekostnad av vårt ekologiska- och sociala ansvarstagande. Läs mer

 • Kvalitet

  Kvalitet är viktigt för oss på Tage Lindblom. Det är inte bara våra produkter som skall hålla en hög kvalitet utan även leveransen, vårt sätt att arbeta och bemötandet av våra kunder. Våra livsmedelsprodukter skall hålla en bra grundkvalitet i förhållande till priset. Bevis på detta får vi genom nöjda kunder och få reklamationer. Vi erbjuder förpackningar som är funktionellt anpassade för att underlätta hanteringen i köket. Hela kedjan från order till leverans sker med enkel administration, i rätt tid, med rätt innehåll och bra emballage. Vi ser ett stort värde i att vara lyhörda gentemot våra kunder vare sig det gäller frågor, synpunkter eller klagomål kring oss eller våra produkter och processer. Vi återkopplar snarast möjligt med svar, förslag eller åtgärder. Läs mer

 • Socialt ansvar

  Vi har sedan flera år en uppförandekod där vi beskriver vilka krav vi ställer på oss själva och på våra leverantörer i ett antal viktiga frågor inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Förutom de självklara delarna att vi skall följa lagar och förordningar så relaterar vår uppförandekod i mångt och mycket till god etik och moral. Uppförandekoden är baserad bl.a. på FN:s principer, Global Compact samt ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet. Viktiga frågor som vi reglerar i uppförandekoden är bl.a. barnarbete, diskriminering, hälsa och säkerhet, anställningsvillkor, miljöansvar, djurvälfärd samt korruption och mutor. Vi har som målsättning att alla våra leverantörer skall skriva på och efterleva vår uppförandekod. Vi eftersträvar även att besöka alla våra leverantörer innan vi börjar göra affärer med dem för att genomföra en inspektion av deras verksamhet samt diskutera vår uppförandekod och andra viktiga frågeställningar. Läs mer

Kontaktpersoner

 • Kontaktperson Charlotta Sjöström Hållbarhets- & Kvalitetssäkringsansvarig 08-564 705 10
 • Kontaktperson Susanne Granström Marknadsansvarig 070 257 04 20

Om AB Tage Lindblom

Vi förser svensk storköksmarknad och livsmedelsindustri med ett brett sortiment av livsmedel i smarta förpackningar, speciellt anpassade för dig som arbetar professionellt med mat. Våra huvudområden är ekologiska produkter, kolonialvaror samt ost & mejeriprodukter. Våra produkter hittar du hos de flesta av landets restaurang- och storköksgrossister. Vi har arbetat med livsmedel i snart 100 år. Det gör vi med stort engagemang och passion eftersom vi på Tage Lindblom helt enkelt älskar det vi gör. Vi är mycket stolta över att våra produkter serveras på skolor, förskolor, äldreboenden, lunchrestauranger, pizzerior, hotell, caféer och restauranger runt om i Sverige varje dag. Vi är stolta över att representera flera av marknadens mest välkända varumärken. Det gör vi för att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att de får den kvalitet de vill ha när de väljer en produkt från oss. Vi arbetar ständigt med att upprätthålla en hög och jämn kvalitet på hela vårt sortiment. Vi har en rikstäckande säljkår, så vi finns alltid nära dig. Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer.

AB Tage Lindblom

Kontakt

AB Tage Lindblom
Ynglingavägen 1
177 57 Järfälla

http://www.tagelindblom.se
info@tagelindblom.se