Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Ryggbiff med kappa SRB 02376851900003 375657

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Lagkrav: EG -förordning 1760/2000. Märkning på produkt. Märkning på produktspecifikation. Nötkött - Sverige 2020-09-23
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Lagkrav: SJVFS 2010: 5 kap 13 §. Nötkött - Sverige 2020-09-23
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Lagkrav: SFS 1988: 534 14 § SFS 1988:539 30 §. Nötkött - Sverige 2020-09-23
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött, 10916:4, Bas Lagkrav: 4 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192), 4 kap. 1-2 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) samt 5 kap. SJVFS 2019:25 Saknr. D8 L41. Nötkött - Sverige 2020-09-23
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, Bas Lagkrav: 2 kap. 3-4 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) samt 6 kap. 4-7 §§ SJVFS 2019:18 Saknr. L104. Nötkött - Sverige 2020-09-23
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad RTRS-certifikat. Nötkött - Sverige 2020-09-23
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Svenska sojadialogen. Nötkött - Sverige 2020-09-23
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, Bas "Lagkrav: Direktiv 2001/82 EG Artikel 11.4. Direktiv 2001/82 EG Artikel 67. EG 1831/2003 art 5.4. SJVFS 2019:25 kapitel 7. Enligt 2 kap. 11 § i SJVFS 2019:32. " Nötkött - Sverige 2020-09-23
Grovfoder till kalvar - nötkött, 11385, Bas Lagkrav: 3 kap. 3 § SJVFS 2019:18 Saknr. L104. Nötkött - Sverige 2020-09-23

Uppgiftslämnare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 556233-2451
GLN: 7321570000003
Adress: 121 23  Johanneshov
Telefon: 08-672 84 00
E-post:
Hemsida: http://www.martinservera.se/

Tillverkare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 5562332451
GLN: 7321570000003
Adress: Box 1003   121 23  Johanneshov
Hemsida: www.martinservera.se
Utskriftversion (PDF)