Senast på YouTube

Fler videoklipp
Hållbarhet Delicato

Hållbarhet

"Hållbar utveckling är en huvudstrategi för oss, och vi har bestämt oss för att göra skillnad" - Claes Johansson, Lantmännens Hållbarhetschef. För oss handlar hållbarhet om tillit, omsorg och respekt - från jord till bord. Tillit, till våra produkter - vi vill erbjuda våra kunder och konsumenter hållbara, hälsosamma och tillförlitliga val. Omsorg om miljön - vi jobbar för att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan. Respekt, i alla våra relationer - vi jobbar för att bygga långsiktiga relationer och säkra arbetsplatser, både för de anställda och för våra affärspartners . Visa mer

Kvalitet Delicato

Kvalitet

Lantmännen Cerealia jobbar aktivt med livsmedelssäkerhet och produktkvalitet. Vi är mycket noggranna med att kvalitetssäkra våra produkter från råvara till färdig produkt. För att säkerställa produkternas kvalitet i form av utseende, smak, lukt och konsistens använder vi oss av sensoriska bedömningar. Produkter från Lantmännen Cerealia är GMO-fria (ej genmodifierade). En mycket viktig del i produktsäkerheten är märkningen på förpackningarna. Vi följer Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel. Den gröna Lantmännen-garanten på våra förpackningar omfattar höga krav som innefattar att vi tar ansvar från jord till bord. Visa mer

Socialt ansvar Delicato

Socialt ansvar

I Lantmännens Uppförandekod finns samlade riktlinjer för hur vi ska arbeta på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Vi tar även ett socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan med vår Leverantörsuppförandekod. Vårt övergripande mål är att påverka arbetet med respekten för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöskydd och affärsetik med våra affärspartners. Vår leverantörsuppförandekod är utformad i enlighet med FN:s Global Compact principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, liksom ILO och FN konventioneri. Vår leverantörsuppförandekod gäller för alla leverantörer och anger tydliga förväntningar vad gäller miljö, socialt ansvar och affärsetik. Koden är en integrerad del av inköpsprocessen och ingår i alla leverantörsavtal. Samtliga leverantörer ska också fylla i en självutvärdering. Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Visa mer

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Fanny Nelson Landén

Marknad
+46 10 556 30 35
Skicka e-post

Om Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia utvecklar, producerar och säljer spannmålsbaserade produkter som mjöl, mjölmixer, gryn, müsli, pasta och pannkakor samt färdiglagade rätter, knäckebröd, bönor, nötdrycker och linser. Försäljning sker främst till nordiska konsumenter under välkända varumärken som Kungsörnen, AMO, Regal, AXA, Sopps, Finn Crisp, GoGreen och Gooh samt till flera av nordens största bagerier, restauranger och storhushåll. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Ukraina. Då vi ägs av svenska bonder och har vår egna tillverkning av livsmedel har vi unika förutsättningar att ta ansvar, från jord till bord.

Kontakt

Lantmännen Cerealia
Fack 95003 R 059
106 54 Stockholm

http://www.cerealiafoodservice.se