Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Picnicbog 02357914600009 146

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06
Antibiotikaförskrivning i uppfödningen, 10416, Bas leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06
Förbud mot svanskupering i uppfödningen , 10440:1, Bas leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06
Hälsoredovisningssystem, 10900:1, Spjutspets leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06
Lösgående grisar, 10437, Bas leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06
Transport av djur till slakt, 10762, Bas leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06
Tuggbart material, 10439, Bas leverantörsförsäkran gris 20170706
Leverantörsförsäkran
Sverige 2017-07-06

Uppgiftslämnare

Namn: Skövde Slakteri AB
Org.nr: 556325-8952
GLN: 7350072970002
Adress: Aspelundsvägen
541 32  Skövde
Telefon: 0500-44 62 80
E-post: info@skovdeslakteri.se
Hemsida: http://www.skovdeslakteri.se

Tillverkare

Namn: Skövde Slakteri AB
Org.nr: 556325-8952
GLN: 7350072970002
Adress: Box 76   54122  Skövde
Hemsida: www.skovdeslakteri.se
Utskriftversion (PDF)