Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
LAMMBOG BFR FR 02320944100009 579440

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Ursprungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade anläggningar. Sverige 2020-09-28
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Sojadialogens Avsiktsförklaring . Allt foder är RTRS eller ProTerra-certifierad. Sverige 2020-09-28
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Miljöhusesyn. SJVFS 2013:42 (D9), Kap 1, 2§ Sverige 2020-09-28
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Djurskyddsförordning 1988:539, 30 §. Bedövningskontroll av SLV. Sverige 2020-09-28
Operativa ingrepp, 10442, Bas SFS 1988:539 (Djurskyddsförordning) 25§ Sverige 2020-09-28
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Mottagningskontroll. SJVFS 2010:2 (L5), Kap 5, 8§ Sverige 2020-09-28
Bete, 10443:1, Avancerad SJVFS 2017:26 (L107), Kap 6, §4 Sverige 2020-09-28

Uppgiftslämnare

Namn: HKScan Sweden AB
Org.nr: 556655-4597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30233
104 25  Stockholm
Telefon: 0771-51 05 10
E-post: vcd@hkscan.com
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se

Tillverkare

Namn: HKScan Sweden
Org.nr: 5566554597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30223   104 25   Stockholm
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se
Utskriftversion (PDF)