Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Wienerkorv kyckling natur 02376851400008 355586

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Märkning på produkt. Märkning på produktspecifikation. Kyckling - Sverige 2020-03-24
Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon, 10417:1, Bas Lagkrav - SJVFS 2010: 5 kap 13 § . Kyckling - Sverige 2020-03-24
Beläggningsgrad (djurtäthet), 10419:1, Bas Lagkrav - SJVFS 2010:15 7 kap 8 §. Kyckling - Sverige 2020-03-24
Ej näbbtrimning, 10420:1, Bas Lagkrav - SFS 1988:534 10 §. Kyckling - Sverige 2020-03-24
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Lagkrav - SFS 1988: 534 14 § SFS 1988:539 30 §. Kyckling - Sverige 2020-03-24
Bedövning vid slakt - Kyckling & Kalkon, 10418:2, Avancerad Lagkrav - SJVFS 2012:27, 7 kap. 24 §. Kyckling - Sverige 2020-03-24
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad RTRS-certifikat. Kyckling - Sverige 2020-03-24
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets Svenska sojadialogen. Kyckling - Sverige 2020-03-24

Uppgiftslämnare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 556233-2451
GLN: 7321570000003
Adress: 121 23  Johanneshov
Telefon: 08-672 84 00
E-post:
Hemsida: http://www.martinservera.se/

Tillverkare

Namn: Martin & Servera AB
Org.nr: 5562332451
GLN: 7321570000003
Adress: Box 1003   121 23  Johanneshov
Hemsida: www.martinservera.se
Utskriftversion (PDF)