Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
KIKÄRTSMJÖL EKOLOGISK 05701058000350 1000033

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ej stråförkortningsmedel, 10383:1, Bas Leverantörsförsäkran Råvara 2019-11-26
EU-ekologisk vara, 11009, Bas Leverantörsförsäkran Råvara 2019-11-26
GMO-fri vara, 10386, Bas Leverantörsförsäkran Råvara 2019-11-26
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Leverantörsförsäkran Råvara 2019-11-26
Kadmiumhalt i produkten, 10373:1, Spjutspets Leverantörsförsäkran Råvara 2019-11-26

Uppgiftslämnare

Namn: Midsona Sverige AB
Org.nr: 556420-6646
GLN: 7350028540006
Adress: Box 50577
202 15  Malmö
Telefon: 040-660 20 40
E-post: info@midsona.se
Hemsida: http://www.midsona.se/

Tillverkare

Namn: Midsona Sverige AB
Org.nr: 5590375951
GLN: 7350028540006
Adress: Dockplatsen 16   20215  Malmö
Hemsida: www.midsonafoodservice.se
Utskriftversion (PDF)