Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
KRAV Eko Oxjärpe fri från 07310241188775 18877

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Grovfoder till kalvar - nötkött, 11385, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött, 10916:4, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Ekologisk vara - tillägg nötkött, 10235:2, Avancerad Leverantörsförsäkran Nötkött 2020-10-26
EU-ekologisk vara, 11009, Bas Leverantörsförsäkran Nötkött 2020-10-26
Minskad klimatpåverkan från produktionen – nötkött, 11394, Avancerad Leverantörsförsäkran Nötkött 2020-10-26
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring – nötkött, 11393, Avancerad Leverantörsförsäkran Nötkött 2020-10-26
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Certifikat Nötkött 2020-10-26
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Leveratörsförsäkran Nöt 2020-10-28

Uppgiftslämnare

Namn: Orkla Foods Sverige AB
Org.nr: 556046-9131
GLN: 7310770000012
Adress: Box 4249
203 13   Malmö
Telefon: 010-142 40 00
E-post: vcd-svar@orklafoods.se
Hemsida: http://www.orklafoods.se/foodsolutions

Tillverkare

Namn: Orkla Foods Sverige
Org.nr:
GLN:
Adress:   211 19  Malmö
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)