Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Kycklingkött, rökt, strimlat SE 02341001800007 304195

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Bedövning vid slakt - Kyckling & Kalkon, 10418:2, Avancerad Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Begränsad antibiotikaanvändning, 11246, Avancerat Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Beläggningsgrad (djurtäthet), 10419:1, Bas Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Ej näbbtrimning, 10420:1, Bas Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning, 11245, Bas Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Hälsoredovisningssystem, 10903:2, Avancerad Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Minimerad antibiotikaanvändning, 11247, Spjutspets Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01
Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon, 10417:1, Bas Leverantörsförsäkran , Svensk Fågel Sverige 2019-11-01

Uppgiftslämnare

Namn: Atria Foodservice AB
Org.nr: 556426-2523
GLN: 7381000008313
Adress: 697 80  Sköllersta
Telefon: 010-482 30 00
E-post: dabas@atria.se
Hemsida: http://www.atriafoodservice.se

Tillverkare

Namn: Atria Sweden AB
Org.nr:
GLN: 7381000008313
Adress:    
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)