Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Skav Naturell av Nötkött FRYST 07340052593161 9316

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04
Grovfoder till kalvar - nötkött, 11385, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött, 10916:4, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-04

Uppgiftslämnare

Namn: Gudruns AB
Org.nr: 556660-4624
GLN: 7340052500015
Adress: Box 31
121 25  Stockholm
Telefon: 08-55 66 80 50
E-post: info@gudruns.se
Hemsida: http://www.gudruns.se

Tillverkare

Namn: GUDRUNS AB
Org.nr: 556660-4624
GLN: 7340052500008
Adress: Box 31   121 25  Stockholm Globen
Hemsida: www.gudruns.se
Utskriftversion (PDF)