Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Karré bfr Hållbarhetsgris 02320835400003 408330

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Ursprungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade anläggningar. Sverige 2020-09-07
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Sojadialogens Avsiktsförklaring . Allt foder är RTRS eller ProTerra-certifierad. Sverige 2020-09-07
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Tredjepartscertifierade leverantörer, IP Grundcertifiering gris. Sverige 2020-09-07
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Djurskyddsförordning 1988:539, 30 §. Bedövningskontroll av SLV. Sverige 2020-09-07
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Mottagningskontroll. SJVFS 2010:2 (L5), Kap 5, 8§ Sverige 2020-09-07
Förbud mot svanskupering i uppfödningen , 10440:1, Bas Tredjepartscertifierade leverantörer, IP Grundcertifiering gris. Sverige 2020-09-07
Lösgående grisar i uppfödningen, 10437, Bas Tredjepartscertifierade leverantörer, IP Grundcertifiering gris. Sverige 2020-09-07
Tuggbart material, 10439, Bas Tredjepartscertifierade leverantörer, IP Grundcertifiering gris. Sverige 2020-09-07
Hälsoredovisningssystem, 10900:1, Spjutspets IP Sigill. Gård och djurhälsan. Avräkning Sverige 2020-09-07

Uppgiftslämnare

Namn: HKScan Sweden AB
Org.nr: 556655-4597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30233
104 25  Stockholm
Telefon: 0771-51 05 10
E-post: vcd@hkscan.com
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se

Tillverkare

Namn: HKScan Sweden
Org.nr: 5566554597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30223   104 25   Stockholm
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se
Utskriftversion (PDF)