Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Pluma 02320671100006 506708

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran. Sverige 2020-03-31
Lösgående grisar i uppfödningen, 10437, Bas IP Grundcertifiering gris. SFS 2019:66 (djurskyddsförordning), 2 kap. 12 §. SJVFS 2019:20 (L106) kap 2, §8-10. Sverige 2020-03-31
Tuggbart material, 10439, Bas IP Grundcertifiering gris SJVFS 2019:20 (L106), Kap 4, §3-5. Sverige 2020-03-31
Förbud mot svanskupering, 10440:2, Bas IP Grundcertifiering gris. I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (Kap 4, §2). I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, §2) Sverige 2020-03-31
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Mottagningskontroll. SJVFS 2010:2 (L5), Kap 5, 8§ Sverige 2020-03-31
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Bedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) Sverige 2020-03-31
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Ursprungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade anläggningar. Sverige 2020-03-31
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad. Sverige 2020-03-31
Operativa ingrepp med bedövning - griskött, 11396, Bas IP Grundcertifiering gris. I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (kap 4, §2). I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, 6 §). Sverige 2020-03-31
Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött, 11398, Bas Urspungsmärkning på produkt. SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7 § 12 och 15). SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1 § 2-4). SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2 §11. Sverige 2020-03-31

Uppgiftslämnare

Namn: HKScan Sweden AB
Org.nr: 556655-4597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30233
104 25  Stockholm
Telefon: 0771-51 05 10
E-post: vcd@hkscan.com
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se

Tillverkare

Namn: HKScan Sweden
Org.nr: 5566554597
GLN: 7300203420906
Adress: Box 30223   104 25   Stockholm
Hemsida: http://www.scanfoodservice.se
Utskriftversion (PDF)