Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Högrev tärnad 2x2 KRAV 07301002490480 208458

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Lagkrav EU - 1337/2013, märkning på produkt Nötkött/Sverige 2018-11-02
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Leverantörsförsäkran Nötkött/Sverige 2018-11-02
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran, Djurskyddsförordning 1988:539 30 Nötkött/Sverige 2018-11-02
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Leverantörsförsäkran, Lagkrav - EG 2001/82 artikel 67 Nötkött/Sverige 2018-11-02
Hälsoredovisningssystem, 10899:1, Avancerad KRAV regelverk Nötkött/Sverige 2018-11-02
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, Bas KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, Bas KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Ekologisk vara - tillägg nötkött, 10235:2, Avancerad KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Grovfoder till kalvar - nötkött, 11385, Bas KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Minskad klimatpåverkan från produktionen – nötkött, 11394, Avancerad KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött, 10916:4, Bas KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring – nötkött, 11393, Avancerad KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Regleras i SJVFS 2019:7 saknr L5, Kap 5, 13 §. KRAV-certifiering. Nöt, SE 2020-06-25
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192. KRAV-certifiering Nöt, SE 2020-06-25
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad RTRS-certifikat 2020-06-25

Uppgiftslämnare

Namn: Menigo Foodservice AB
Org.nr: 556044-4647
GLN: 7393873000004
Adress: Arenavägen 61, Box 10013
121 26  Stockholm
Telefon: 08-722 10 00
E-post:
Hemsida: http://www.menigo.se

Tillverkare

Namn: Menigo Foodservice
Org.nr: 556044-4647
GLN:
Adress: Box 10013   121 26  Stockholm - Globen
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)