Senast på YouTube

Fler videoklipp
Hållbarhet

Hållbarhet

Livsmedelsproduktionen står idag för en stor del av den klimatpåverkan som vi människor har på vår jord, men genom aktiva val och förbättringar så kan vi till viss del själva påverka hur stor denna ska bli. Att vi valt att enbart arbeta med vegetabiliska produkter är till exempel något som gör att vår verksamhet är mer klimatsmart jämfört med en som väljer att arbeta med animaliska produkter. Men vi är inte nöjda med det utan har tagit ytterligare ett steg genom att också klimatkompensera för allt vi gör, från odling av till exempel bönan till dess att den färdiga bönpastan står i hyllan i butik. Vår satsning på klimatkompensation är ett av våra så kallade Gröna Steg, om de andra kan du läsa mer om här. Visa mer

Kvalitet

Kvalitet

Sedan 2009 har Risentas fabrik i Rotebro haft ett certifierat kvalitetsledningssystem med fokus på livsmedelssäkerhet. Den standarden som vi idag är certifierade mot heter FSSC 22000. Ett kvalitetsledningssystem innebär att vi har fullständig kontroll på hela produktflödet, från leverantör till butikshyllan och att vi säkerställer att våra produkter alltid är korrekt märkta och bara innehåller det de ska. Detta för att alla, både kunder och konsumenter, ska känna sig trygga med våra produkter.

Socialt ansvar

Socialt ansvar

För att vi genom våra inköp ska stödja verksamheter som följer de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter, har vi en egen uppförandekod (även kallad för Code of Conduct). I denna ställs krav på våra leverantörer att de uppfyller de 10 principerna i FN:s Global Compact. Vår uppförandekod ska signeras av alla leverantörer innan vi börjar köpa varor av dem. Vi följer även upp att de gör som de lovat genom att återkommande besöka de leverantörer som är verksamma i riskländer (utifrån kännedom att det där finns problem med efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna). Dessa revisioner tar två dagar i anspråk och då går vi igenom allt, från att de anställda får en rimlig lön till att arbetsmiljön är bra ur säkerhetssynpunkt.

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Johan Häggmark

Key Account Manager Foodservice
08 - 586 27 529
Skicka e-post
Kontaktperson

Monica Demorior

Hållbarhet och kvalitetschef
08 - 586 27 524
Skicka e-post

Om Santa Maria AB (fd Risenta AB)

Risenta har funnits sedan 1940. Passionen och nyfikenheten för hälsosam mat lever fortfarande kvar. Risentas affärsidé är enkel, att erbjuda god och hälsosam mat till alla som vill äta och leva hälsosamt. Hälsosam mat måste vara naturlig, god och ge energi. Alla ska kunna välja bra mat, som är hälsosam och naturligt fri från tillsatser. I vårt sortiment har vi hälsosamma produkter för dygnets alla timmar. Vi är nyfikna och söker ständigt efter nya hälsosamma produkter från hela världen, och tar med oss det bästa hem. Förutom våra klassiska produkter i gula påsar lanserar vi ständigt nya produkter för att inspirera fler att äta hälsosamt.

Kontakt

Santa Maria AB (fd Risenta AB)
Box 63
431 21 Mölndal
Tel: 031-67 42 00