Senast på YouTube

Fler videoklipp
Hållbarhet

Hållbarhet

Polarica är som livsmedelsföretag beroende av en sund yttre miljö. Det är angeläget för oss att visa respekt för naturen och att driva ett långsiktigt arbete mot en hållbar utveckling där vi strävar efter att hushålla med naturresurser. Arbetet med miljöförbättringar sker i hela företaget. Visa mer

Kvalitet

Kvalitet

Polarica arbetar ständigt med att leverera produkter som uppfyller höga krav på kvalitet, är hållbart framtagna samt är producerade under goda etiska och sociala förhållanden. Vårt CSR-arbete är en naturlig del av vår verksamhet. Visa mer

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Målet för vårt CSR‐arbete är att bidra till en hållbar utveckling genom att agera etiskt och att sträva efter att minimera och avlägsna negativa sociala och miljömässiga effekter av våra beslut och aktiviteter. Ett verktyg för att säkra ansvarsfullt företagande är upprättandet av vår uppförande kod. Den beskriver de krav och förväntningar vi ställer på såväl den egna organisationen samt våra leverantörer. Vår uppförandekod bygger på The global compacts 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Visa mer

Kontaktpersoner

Mattias Mukka

KAM
Skicka e-post

Susan Inkerö

Försäljning
Skicka e-post

Om Polarica AB

Polarica är en av de ledande europeiska leverantörerna av frysta, vilda och odlade bär. Företagets historia går tillbaka till 1972 när Polarica AB startade affärsverksamhet i Haparanda. Under åren har företaget vuxit till en internationell koncern men dess rötter ligger fast i norr. Polarica omsätter cirka 515 miljoner SEK och sysselsätter cirka 150 anställda i Finland, Sverige och Polen.

Kontakt

Polarica AB
Box 27
953 21 Haparanda
Tel: 0922-292 00