Tillsammans för tydligare ursprungsinformation

De offentliga måltidernas förmåga att skapa engagemang och väcka starka känslor, positiva som negativa, är långtifrån någon nyhet. Varken för er som producerar och levererar livsmedel eller för oss som ansvarar för planering och inköp till landets offentliga måltidsverksamheter.

En av de vanligaste frågorna vi får – inte bara från matgäster och deras anhöriga utan även från media och de politiker som sätter ramarna för våra verksamheter – är den vi har allra svårast att ge ett bra svar på: ”Varifrån kommer maten?”

I syfte att komma tillrätta med den begreppsförvirring, inkonsekvens och bristande systemintegration som tyvärr råder när det kommer till ursprungsmärkning av livsmedel tog vi i Kost & Näring tillsammans med projektet MAT-tanken i början av 2019 initiativ till dialog mellan producenter, grossister, systemleverantörer och offentliga livsmedelskunder.

I mitten av maj i år nåddes ett första viktigt delmål, med släppet av foldern Härifrån kommer maten.

I en trepunkts-policy riktar vi på den offentliga köparsidan för första gången tydliga, samlade önskemål till er på säljarsidan för de förändringar vi vill se när det kommer till redovisning av livsmedelsursprung.

Det handlar om:

  • Konsekvent användning av endast två begrepp: Råvarans ursprung respektive Tillverkningsland
  • Enhetlig redovisning av ursprung, hela informationsflödet igenom
  • Ursprungsinformation för minst huvudkomponenten i sammansatta produkter

Härifrån kommer maten kan du ta del både av vår syn på dagens problem och av trepunkts-policyn i sin helhet:
https://www.kostochnaring.se/ursprung

Med dessa rader, och med vår ansats tydligt formulerad i nämnda folder, är vår förhoppning att inte bara sprida kännedom och kunskap om initiativet – utan också att väcka ert engagemang.

För är det något vi blivit varse under de snart två år projektet pågått, så är det att verklig förändring kring redovisning av ursprung bara kan uppnås om utmaningen antas gemensamt, genom livsmedelskedjans alla led och aktörer.

I den andan kommer vi tillsammans med Dabas inom kort bjuda in till ett digitalt rundabordssamtal, där vi diskuterar och går igenom de möjligheter som faktiskt redan finns för att omsätta förändringarna i praktiken.

Har du och din organisation frågor redan nu? Skriv till oss på: ursprung@kostochnaring.se

På återhörande snart igen!

Anna Svartsjö
Sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling

Eva Sundberg
Projektledare för MATtanken

Kost & Näring är en branschförening inom Ledarna vars medlemmar utgörs av kostchefer, måltidschefer, livsmedelsupphandlare och andra ansvariga beslutsfattare inom offentliga måltider.

MAT-tanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider.