Förordningen EU 2018/775 ställer krav om ursprungsmärkning av primäringrediens

Från och med 1 april 2020 är det nya regler som gäller för när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel skall anges.

Vi vet att det varit mycket frågor och osäkerhet kring detta och det finns säkert fortfarande frågor att reda ut, men det mesta står nu att finna i vägledningen för genomförandeförordning (EU) 2018/775  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_032_R_0001&from=EN). Notera att detta handlar om livsmedel som redan är ursprungsmärkta men där den primära ingrediensen har annat ursprung än livsmedlet som helhet. 

Den huvudsakliga definitionen för primär ingrediens enl förordningen är "en eller flera ingredienser i ett livsmedel som utgör mer än 50 procent av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets beteckning och för vilken eller vilka det i de flesta fall krävs en mängdangivelse." 

I Dabas har vi som bekant sedan länge en frivillig ursprungsmärkning som är framtagen tillsammans med de stora foodservicegrossisterna, UHM, Lantmännen m fl. Denna lösning täcker väl behoven enligt förordningen, men är bredare och här kan man, förutom ”primäringrediens”, också ange övriga råvarors ursprung/fångszon och även fler länder i de fall man hämtar sin råvara från olika marknader. Det finns även möjlighet att dela upp ursprung för animaliska råvaror i ”fött”/”uppfött”/”slaktat”/”förädlat”. Den frivilliga ursprungsmärkningen i Dabas är något som vi vet är väldigt efterfrågat och viktigt för kunderna på den svenska foodservicemarknaden!

I Validoo finns ingen motsvarande lösning, så vill man få med ursprungsmärkning av primär ingrediens i sitt varucertifikat, så skriver man in detta (som fritext) i fältet ”T4202 Ursprungsområde” (som ni hittar under fliken ”ingredienser” i Dabas). Observera att det här alltid skall anges exakt som det är formulerat på förpackningen. Här kan ni då t ex skriva ”Spenat från EU”, ”Yoghurt från Sverige”, ”(namn på primär ingrediens)” har inte sitt ursprung i (livsmedlets ursprungsland eller härkomstplats)” osv. Se fullständig handledning från Validoo/GS1 i frågan nedan.

Vill ni läsa ”Kommissionens genomförandeförordning EU 2018/775” i sin helhet, så har ni den på svenska här (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=EN).

Observera att undantag från förordningen gäller vin och sprit. (Däremot gäller kravet fortfarande för aromatiserade viner och vinprodukter, övriga viner (av frukt, bär, sav mm) och övriga alkoholhaltiga drycker (öl, cider, mjöd, blanddrycker mm).