Upphandlingsmyndigheten förenklar kriterieanvändningen med ditt stöd

Upphandlingsmyndigheten förenklar kriterieanvändningen med ditt stöd

Nu händer det mycket på Upphandlingsmyndigheten inom arbetet med att ”Förenkla användningen av hållbarhetskriterier inom Livsmedel” för att alla aktörer ”lättare ska kunna göra rätt”.

Under 2019 har utvecklingsarbete skett med representanter för Kost och Näring, grossister, producenter och digitala systemstöd. Workshoppar har genomförts kring 7 frågeområden för att bena ut förslag på förtydliganden, rekommendationer och förslag till digitala förenklingar.

Syftet är att förtydliga och förenkla användningen av Hållbarhetskriterier inom livsmedel

(även kallade UHM-kriterier vid artikeltaggning).

Nu har ditt företag chansen att bidra med er syn på lösningsförslagen!

Synpunkterna bidrar till att kvalitetssäkra kommande lösningar för köpare, säljare – och ditt företag.


Fokusområdena kommer att betas av löpande under hela år 2020. Fokusområden är:


  1. Hur tydliggöra artikelinformation i leverantörsförsäkran från UHM och digitala stödsystem för att förenkla för köpare och säljare?
  2. Hur låta kriterieförvaltning och versionsuppdatering följa med på gällande avtal?
  3. När är det möjligt och önskvärt att använda versionsuppdaterade UHM-kriterier i upphandling?
  4. Hur kan kommunikation och förankring användas strategiskt för att nå samsyn och lösningar i praktiken?
  5. Hur kan information om kriterieförvaltning och förändringar i Kriteriebiblioteket kommuniceras förutom via Livsmedelsbloggen?
  6. Hur kan Upphandlingsmyndighetens gemensamma mallar för upphandlingsdokument ”livsmedelsanpassas” för att förenkla för köpare och säljare i den offentliga livsmedelsaffären?
  7. Övriga frågeställningar. Exempelvis Kvalitetssäkrad artikelinformation, Skillnad mellan teknisk specifikation och särskilda kontraktsvillkor, Skillnad mellan EU-ekologisk och motsvarande Krav-ekologisk prestanda m.m. Samt nya frågeställningar som uppstår framöver.

Arbetet sker på plattformen Teams och du (eller lämplig kollega) får tillgång till valda fokusområden.

Vad förväntas av ditt företag i arbetet?

  • Förväntan är att du/ditt företag kommenterar dokumentens förslag inom valt fokusområde. Vid knivigare frågor kan Skypemöte bokas med fokusområdets arbetsgrupp för att diskutera angreppssätt och önskat resultat.
  • När acceptans nåtts kring ett fokusområde, eller en viktig fråga inom området, kommer detta kommuniceras på Livsmedelsbloggen på Upphandlingsmyndighetens hemsida och därefter i Dabas Newsroom.
  • Har du frågor? Hör av dig till monica.sihlen@uhmynd.se

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Monica Sihlén

Skicka e-post
Kontaktperson

Charlotta Sjöström

Skicka e-post

Om Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Kontakt

Upphandlingsmyndigheten
Svetsarvägen 10
171 41 Solna

https://www.upphandlingsmyndigheten.se