Praktiska tips till uppgiftslämnare för att uppdatera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Som du redan kunnat läsa på Dabas Newsroom har nya och reviderade UHM-kriterier publicerats för artiklar med råvara av griskött och nötkött. Rekommendationen till offentlig köpare är att vänta tre månader efter publicering med att använda kriterierna skarpt i upphandling. Detta för att ge ditt företag tre månader på er att uppdatera artikelinformation i Dabas.

Vad händer när kriterier revideras?

Vid revidering kan kriterier tillkomma, tas bort eller revideras. Reviderade kriterier innebär att ordalydelsen ändras i ett befintligt kriterium och kriteriet får ett nytt högre versionsnummer. Ändringen kan innebära att kravet bättre motsvarar den svenska livsmedelsstrategins målsättningar och/eller att kravet uppfyller högre prestanda än tidigare. Du kan se alla ändringar i åtgärdsdokumenten som gjorts för nötkött här och griskött här.

 

Vad krävs av ett lämpligt bevis?

Varje kriterium kräver ett bevis som visar att kravet är uppfyllt. Det finns handlingsfrihet för leverantören att avgöra vad som är ett lämpligt bevis men beviset ska kunna accepteras av den offentliga köparen för en bra affär. Sätt dig i köparens ställe. Köparen ansvarar för att rätt produkter finns på avtalet och bör följa upp dokumentation som stödjer artikelinformationen. Beviset ska visa hur det framgår att kravet är uppfyllt och ska som huvudregel kunna lämnas ut.

 

Tips vid uppdatering av din artikelinformation

 • Lista dina artiklar som innehåller mer än 10% råvara av griskött eller nötkött.
 • Kontrollera de artiklar som är taggade med nu reviderat UHM-kriterie. (Du söker enkelt upp vilka artiklar det rör sig om via Dabas "utökad sökning", där du bara väljer ditt företag i rullisten och skriver in aktuellt kravID i sökrutan eller gå via rullisterna för sökning av UHM kriterierna.)
 • Läs igenom de hållbarhetskriterier som är aktuella för din artikel. Du hittar dem i kriteriebiblioteket eller genom att skriva www.upphandlingsmyndigheten.se/[kravID] i din webbläsare.
 • Uppdatera artikelinformationen till nytt KravID om ny KravID-text uppfylls och lämpligt beviset finns, exempelvis med din kvalitetsavdelning.
 • Kontrollera gärna ditt bevis med ”Förslag till bevis” i kriteriebiblioteket.

Frågorna nedan kan underlätta uppdatering

 • Uppfyller artikeln nytt/reviderat KravID när du läser ordalydelsen?
 • Ja: uppdatera KravID för artikeln
 • Nej: ta bort KravID för artikeln
 • Uppfyller tidigare bevis för artikeln även uppdaterat KravID?
 • Ja: tidigare bevis kan ligga kvar
 • Nej: ta bort tidigare bevis och ersätt med nytt lämpligt bevis.
 • Är ditt bevis för att ett KravID uppfylls lika tydligt för offentlig köpare som det är för ditt företag?
 • Ja: lagt bevis ligger kvar
 • Nej: ersätt med lämpligt bevis

Mer information om hållbarhetskriterier, bevis och uppföljning finns här:

Om något är oklart vänligen kontakta mig på:

Monica.sihlen@uhmynd.se eller ring 076-502 17 20

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Monica Sihlén

Skicka e-post
Kontaktperson

Charlotta Sjöström

Skicka e-post

Om Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Kontakt

Upphandlingsmyndigheten
Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Tel: 08-586 21 700