Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

Köttbullar 14g SE

GTIN

27301002408496

Artikelnummer

900883 (Bas)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Betesdrift, 10435:1, Avancerad900883 köttbulle 14 g 2018-01-22 (2018-01-23)
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad900883 köttbulle 14 g 2018-01-22 (2018-01-23)
Hälsoredovisningssystem, 10899:1, Avancerad900883 köttbulle 14 g 2018-01-22 (2018-01-23)
Lösgående grisar, 10437, Bas900883 köttbulle 14 g 2018-01-22 (2018-01-23)
Förbud mot svanskupering i uppfödningen , 10440:1, Bas900883 köttbulle 14 g 2016-11-24 (2018-01-23)
Tuggbart material, 10439, Bas900883 köttbulle 14 g 2018-01-22 (2018-01-23)
Hälsoredovisningssystem, 10900:1, Spjutspets900883 köttbulle 14 g 2018-01-22 (2018-01-23)
Operativa ingrepp, 10916:3, BasLeverantörsintyg2020-01-16
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, BasTredjepartscertifiering, produktspecifikationNöt GB/ gris SE2020-06-25
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, AvanceradTredjepartscertifiering, produktspecifikationNöt GB/ gris SE2020-06-25
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, BasLeverantörsbeskrivningNöt GB2020-06-25
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk, 11385, BasLeverantörsbeskrivningNöt GB2020-06-25
Slaktmetod - Kött, 10763, BasLeverantörsbeskrivningNöt GB2020-06-25
Transport av djur till slakt, 10762, BasLeverantörsbeskrivningNöt GB2020-06-25
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk, 11398, BasPolicy enligt RUMA, kontrolleras av Red Tractor. Nöt GB2020-06-25
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, AvanceradRTRS-certifikatNöt GB/ gris SE2020-06-25
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 . IP grundcertifiering GrisGris SE2020-06-25
Lösgående grisar, 10437:1, BasLagkrav: 2 kap. 12 § djurskyddsförordningen (2019:66) samt 2 kap. 8-9 §§ SJVFS 2019:20 Saknr. L106. IP grundcertifiering Gris Gris SE2020-06-25
Förbud mot svanskupering, 10440:2, Bas4 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) och 5 kap. 2 § SJVFS 2019:25 Saknr. D8. IP grundcertifiering grisGris SE2020-06-25
Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött, 10439:1, Bas4 kap. 3-5 § samt allmänna råd till 4 kap. 4 och 5 §§ SJVFS 2019:20 Saknr. L106. IP Grundcertifiering grisGris SE2020-06-25
Operativa ingrepp med bedövning - griskött, 11396, Bas4 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) samt 5 kap. 6 § SJVFS 2019:25 Saknr. D8 L41. IP grundcertifiering GrisGris SE2020-06-25
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, Bas7 kap. 12 och 15 §§ SJVFS 2019:25 Saknr. D8 L41 och 1 kap. 2-4 §§ och 2 kap. 11 § SJVFS 2019:32 Saknr. D9 IP Grundcertifiering GrisGris SE2020-06-25
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk, 10916:4, BasLeverantörsförsäkranStorbritannien2021-01-18

Historik för Köttbullar 14g SE