Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

Hamburgare JS 90gx48st SE

GTIN

17300292983693

Artikelnummer

298369 (Bas)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, AvanceradUrsprungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade anläggningar.Sverige2020-03-31
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, SpjutspetsIntygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran.Sverige2020-03-31
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, BasRegleras i SFS 2019:66 (Djurskyddsförordning), 2 kap. 3-4 § och SJVFS 2019:18 (L104) 6 kap., 4-7 §. Möjlighet till dispens från beteskravet finns i L104, 6 kap. 8 §.Sverige2020-03-31
Transport av djur till slakt, 10762, BasMottagningskontroll. SJVFS 2010:2 (L5), Kap 5, 8§Sverige2020-03-31
Slaktmetod - Kött, 10763, BasBedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag)Sverige2020-03-31
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk, 10916:4, BasSFS 2018:1192 (Djurskyddslag) kap 4 § 2.Sverige2020-03-31
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, AvanceradAll fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad.Sverige2020-03-31
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk, 11385, BasRegleras i 3 kap. 3 § i SJVFS 2019:18 (L104)Sverige2020-03-31
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, BasSJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7. 12 §. ochKap 7. 15 §). ISJVFS 2019:32 (Saknr. D9) s (Kap 1. 2- 4 §). Antibiotika regleras i SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §.Sverige2020-03-31

Historik för Hamburgare JS 90gx48st SE