Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

Riven Mozzarella/Cheddar 50/50 28%

GTIN

08715261152413

Artikelnummer

71033 (Mellan)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Information om ursprung - sammansatta produkter mjölk och ägg, 10889:1, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Produktspecifikation i produktdatabas. Producentens kvalitetssystem garanterar full spårbarhet.MJÖLK2019-09-01
Information om råvarans ursprung - mjölk och ägg, 11450, BasLeverantörsbeskrivning: Produktspecifikation i produktdatabas. Producentens kvalitetssystem garanterar full spårbarhet.Mjölkråvara2021-05-11
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Djurfoder innehållande soja köpt av mjölkbönderna härrör från hållbara källor certifierade enligt RTRS eller likvärdiga kriterier.Mjölkråvara från Nederländerna. 2021-05-11
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk, 11385, BasLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav. Holländsk mjölkråvara: Besluit Houders van Dieren, article 2.41. Tysk mjölkråvara: Tierschutz-Nutztierhaltungverordnung - TierSchNutztV, sektion 11.Mjölk2021-05-18
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölk, 11393, AvanceradLeverantörsförsäkran. Nationell lagstiftning för holländsk mjölkråvara: Besluit Houders van Dieren, article 2.28bMjölk2021-05-18
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk, 11398, BasLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav. Holländsk mjölkråvara: Besluit Diergeneeskundigen; article 5.7. Tysk mjölkråvara: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über tierärztliche Hausapotheken.Mjölk2021-05-18
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölk, 11449, BasLeverantörsförsäkran. Foqus planet, Milkmaster, QM-Milk eller motsvarande system för hälsoövervakning följs. Mjölk2021-05-18
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk, 10916:4, BasLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav. Besluit Houders van Dieren, article 2.28b.Mjölk2021-05-26
Produkter av oljepalm i foder, 11395, SpjutspetsLeverantörsbeskrivning: Produkter av oljepalm som ingår i djurfodret är certifierade med RSPO. Mjölk2021-05-27
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölk, 11394, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Mål, strategier och egenkontrollprogram för minskad klimatpåverkan.Mjölk2021-06-04

Historik för Riven Mozzarella/Cheddar 50/50 28%