Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

Skivad Gouda Betesmjölk 28% 100x10g

GTIN

08710306109100

Artikelnummer

71111 (Mellan)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Djurfoder innehållande soja köpt av mjölkbönderna härrör från hållbara källor certifierade enligt RTRS, SFAP eller likvärdiga kriterier.MJÖLK2019-02-26
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav samt ett omfattande kontrollprogram. Verifieras genom att all mjölk testas vid inleverans till mejeriet.MJÖLK2019-02-26
Betesdrift, 10429, BasTredjepartscertifikatBETESMJÖLK/EKOLOGISK MJÖLK2019-02-26
Hälsoredovisningssystem, 10907:1, SpjutspetsLeverantörsbeskrivning: Alla gårdar tillämpar ett omfattande kvalitetsprogram som inkluderar hälsoredovisning.MJÖLK2019-02-26
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, BasLeverantörsbeskrivning: Produktspecifikation i produktdatabas. Producentens kvalitetssystem garanterar full spårbarhet. MJÖLK2019-02-26
Operativa ingrepp, 10430:1, BasLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav.MJÖLK2019-02-26
Information om råvarans ursprung - mjölk och ägg, 11450, BasLeverantörsbeskrivning: Produktspecifikation i produktdatabas. Producentens kvalitetssystem garanterar full spårbarhet.Mjölkråvara2021-05-11
Betesdrift - mjölk, 10429:1, BasTredjepartscertifikatMjölkråvara2021-05-11
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, SpjutspetsTredjepartscertifikat: VLOG eller EU-ekologiskt certifikat. Upplysning till kund: GMO är inte tillåtet inom ekologisk odling och kravet är därför per automatik uppfyllt om produkten är EU-ekologiskt certifierad. Kravet bör därför inte ställas på en ekologisk produkt. Vi har här angett kriteriet på kunds begäran.Mjölkråvara2021-05-11
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Djurfoder innehållande soja köpt av mjölkbönderna härrör från hållbara källor certifierade enligt RTRS eller likvärdiga kriterier.Mjölkråvara från Nederländerna. 2021-05-11
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk, 11385, BasLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav. Holländsk mjölkråvara: Besluit Houders van Dieren, article 2.41. Tysk mjölkråvara: Tierschutz-Nutztierhaltungverordnung - TierSchNutztV, sektion 11.Mjölk2021-05-18
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölk, 11393, AvanceradLeverantörsförsäkran. Nationell lagstiftning för holländsk mjölkråvara: Besluit Houders van Dieren, article 2.28bMjölk2021-05-18
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk, 11398, BasLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav. Holländsk mjölkråvara: Besluit Diergeneeskundigen; article 5.7. Tysk mjölkråvara: Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über tierärztliche Hausapotheken.Mjölk2021-05-18
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölk, 11449, BasLeverantörsförsäkran. Foqus planet, Milkmaster, QM-Milk eller motsvarande system för hälsoövervakning följs. Mjölk2021-05-18
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk, 10916:4, BasLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav. Besluit Houders van Dieren, article 2.28b.Mjölk2021-05-26
Produkter av oljepalm i foder, 11395, SpjutspetsLeverantörsbeskrivning: Produkter av oljepalm som ingår i djurfodret är certifierade med RSPO. Mjölk2021-05-27
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölk, 11394, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Mål, strategier och egenkontrollprogram för minskad klimatpåverkan.Mjölk2021-06-04

Historik för Skivad Gouda Betesmjölk 28% 100x10g