Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

Turkisk Köksyoghurt 10%

GTIN

07350014091208

Artikelnummer

2150 (Bas)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Djurfoder innehållande soja köpt av mjölkbönderna härrör från hållbara källor certifierade enligt RTRS, SFAP eller likvärdiga kriterier.MJÖLK2019-02-26
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, AvanceradLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav samt ett omfattande kontrollprogram. Verifieras genom att all mjölk testas vid inleverans till mejeriet.MJÖLK2019-02-26
Betesdrift, 10429, BasTredjepartscertifikatBETESMJÖLK/EKOLOGISK MJÖLK2019-02-26
Hälsoredovisningssystem, 10907:1, SpjutspetsLeverantörsbeskrivning: Alla gårdar tillämpar ett omfattande kvalitetsprogram som inkluderar hälsoredovisning.MJÖLK2019-02-26
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, BasLeverantörsbeskrivning: Produktspecifikation i produktdatabas. Producentens kvalitetssystem garanterar full spårbarhet. MJÖLK2019-02-26
Operativa ingrepp, 10430:1, BasLeverantörsbeskrivning: Regleras genom nationella lagkrav.MJÖLK2019-02-26

Historik för Turkisk Köksyoghurt 10%