Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

Leverpastej bredbar

GTIN

07330671013157

Artikelnummer

200672 (Mellan)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad200672 leverpastej bredbar 2017-06-08 (2017-06-08)
Transport av djur till slakt, 10762, Bas200672 leverpastej bredbar 2017-06-08 (2017-06-08)
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas200672 leverpastej bredbar 2017-06-08 (2017-06-08)
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad200672 leverpastej bredbar 2017-06-08 (2017-06-08)
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad200672 leverpastej bredbar 2017-06-08 (2017-06-08)
Lösgående grisar i uppfödningen, 10437, Bas200672 leverpastej bredbar 2017-06-08 (2017-06-08)
Förbud mot svanskupering i uppfödningen , 10440:1, Bas200672 leverpastej bredbar 2017-06-08 (2017-06-08)
Tuggbart material, 10439, Bas200672 leverpastej bredbar 2017-06-08 (2017-06-08)
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avanceradmenigos intyg för ansvarfullt producerad fodersoja, kravid 11113. (2018-02-08)
Hälsoredovisningssystem, 10900:1, SpjutspetsGrundcertifiering grisGriskött2019-07-05
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, BasTredjepartscertifiering, produktspecifikationGris - SE 2020-06-25
Transport av djur till slakt, 10762, BasRegleras i SJVFS 2019:7 saknr L5, Kap 5, 13 §.Gris -SE 2020-06-25
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag)Gris - SE 2020-06-25
Lösgående grisar, 10437:1, BasLagkrav: 2 kap. 12 § djurskyddsförordningen (2019:66) samt 2 kap. 8-9 §§ SJVFS 2019:20 Saknr. L106.Gris - SE 2020-06-25
Förbud mot svanskupering, 10440:2, Bas 4 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) och 5 kap. 2 § SJVFS 2019:25 Saknr. D8. IP grundcertifiering grisGris - SE 2020-06-25
Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött, 10439:1, Bas4 kap. 3-5 § samt allmänna råd till 4 kap. 4 och 5 §§ SJVFS 2019:20 Saknr. L106. IP Grundcertifiering grisGris - SE 2020-06-25
Operativa ingrepp med bedövning - griskött, 11396, Bas4 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) samt 5 kap. 6 § SJVFS 2019:25 Saknr. D8 L41. IP grundcertifiering GrisGris - SE 2020-06-25
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, Bas7 kap. 12 och 15 §§ SJVFS 2019:25 Saknr. D8 L41 och 1 kap. 2-4 §§ och 2 kap. 11 § SJVFS 2019:32 Saknr. D9 IP Grundcertifiering GrisGris - SE 2020-06-25
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, AvanceradTredjepartscertifiering, produktspecifikationGris - SE 2020-06-25
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, AvanceradRTRS-certifikatGris - SE 2020-06-25
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, SpjutspetsDjurägarförsäkran via slakteriGris - SE 2020-06-25

Historik för Leverpastej bredbar