Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

Ägg M Frigående, Tvättade

GTIN

07330671012891

Artikelnummer

200046 (Mellan)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad200046 ägg m frigående lösvikt 2017-07-27 (2017-10-09)
Syntetiska färgämnen i foder, 10897, Bas200046 ägg m frigående lösvikt 2017-07-27 (2017-10-09)
Hälsoredovisningssystem, 10898:1, Spjutspets200046 ägg m frigående lösvikt 2017-07-27 (2017-10-09)
Näbbtrimning av värphöns, 10896, Bas200046 ägg m frigående lösvikt 2017-07-27 (2017-10-09)
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad200046 ägg m frigående lösvikt 2017-07-27 (2017-10-09)
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avanceradmenigos intyg för ansvarfullt producerad fodersoja, kravid 11113. (2018-01-30)
Produktionsform, 10893, BasSvenska äggs omsorgsprogram2019-03-13
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, BasProduktspecifikation2019-03-13

Historik för Ägg M Frigående, Tvättade