Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

FRANSYSKA OSKINNAD SE

GTIN

02320265300003

Artikelnummer

423663 (Mellan)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Transport av djur till slakt, 10762:1, BasMottagningskontroll. SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §.Sverige2022-06-30
Bedövning vid slakt - kött, 10763:1, BasBedövningskontroller på slakterierna. Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) Sverige2022-06-30
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, AvanceradAll fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierat, alternativt täckt med krediter.Sverige2022-06-30
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk, 10916:4, BasSFS 2018:1192 (Djurskyddslag) kap 4 § 2.Sverige2022-06-30
Information om råvarans ursprung - kött , 11527, BasUrspungsmärkning på produkt. FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningarSverige2022-06-30
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, SpjutspetsIntygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran.Sverige2022-06-30
Utfodring vid uppstallning före slakt, 11534, AvanceradStyrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). Sverige2022-06-30
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk, 11385, BasRegleras i 3 kap., 3 § i SJVFS 2019:18 (L104)Sverige2022-06-30
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, BasRegleras i SFS 2019:66 (Djurskyddsförordning), 2 kap. 3-4 § och SJVFS 2019:18 (L104) 6 kap., 4-7 §. Möjlighet till dispens från beteskravet finns i L104, 6 kap., 8 §.Sverige2022-06-30
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, BasSJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7. 12 §. ochKap 7. 15 §). ISJVFS 2019:32 (Saknr. D9) s (Kap 1. 2- 4 §). Antibiotika regleras i SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §.Sverige2022-06-30

Historik för FRANSYSKA OSKINNAD SE