​Ny hållbarhetsredovisning: Löfbergs minskar sin klimatpåverkan

Nyhet bild

Trots att produktionen ökar så fortsätter Löfbergs att minska sin klimatpåverkan tack vare energieffektiviseringar och mer förnybar energi. Samtidigt säljer det familjeägda kafferosteriet rekordmycket certifierat kaffe – och utbildar fler småskaliga kaffeodlare än någonsin. Det visar Löfbergs nya hållbarhetsredovisning.

Trots att produktionen ökar så fortsätter Löfbergs att minska sin klimatpåverkan tack vare energieffektiviseringar och mer förnybar energi. Samtidigt säljer det familjeägda kafferosteriet rekordmycket certifierat kaffe – och utbildar fler småskaliga kaffeodlare än någonsin. Det visar Löfbergs nya hållbarhetsredovisning.


- Mycket i vår verksamhet går åt rätt håll på hållbarhetsområdet. Samtidigt har branschen stora utmaningar. Här har vi ett ansvar att bidra till lösningar både på hemmaplan och i odlarländer, säger Eva Eriksson, kvalitets- och hållbarhetsdirektör på Löfbergs.


Rekordmycket certifierat kaffe

Klimatförändringar och att allt färre unga ser en framtid som kaffeodlare är de två största utmaningarna i kaffebranschen idag. Här handlar det om att ge fler möjlighet att ställa om till hållbara odlingsmetoder, och att förbättra villkoren och möjligheterna för småskaliga kaffeodlare.


- Det gör vi bland annat genom att köpa certifierat kaffe. Vi jobbar med ekologiska certifieringar, Fairtrade och Rainforest Alliance. De har lite olika fokus, men alla gör gott för både människor och miljö, säger Eva Eriksson


Löfbergs köper allt kaffe direkt från odlarländer och är en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Under året köpte företaget 10 000 ton ekologiskt och 5 300 ton Fairtrade-märkt kaffe


- Det betyder att våra kunder bidragit att en yta motsvarande 18 900 fotbollsplaner används till ekologisk odling utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, och att man genererat 56 miljoner kronor i extra premier till Fairtrade-kooperativen, säger Eva Eriksson.


Utbildar nästa generation 

En annan viktig del i Löfbergs hållbarhetsarbete är de utvecklingsprojekt som kafferosteriet driver. 2001 var Löfbergs med och grundade International Coffee Partners. Här arbetar man tillsammans med sju andra familjeägda kaffeföretag för att förbättra villkoren för småskaliga kaffeodlare.


- Våra insatser gör att odlarna kan lyfta sig en nivå. Att de bli mer hållbara och ökar sin avkastning och kan leva ett bättre liv. Under året välkomnade vi deltagare nummer 75 000, en riktig milstolpe, säger Eva Eriksson.


En annan viktig satsning är Next Generation Coffee, ett initiativ där Löfbergs fokuserar på nästa generation kaffeodlare. Extra viktigt eftersom världens kaffeodlare blir äldre och äldre, samtidigt som allt färre unga ser en framtid inom kaffe.


- Här bidrar vi till att unga odlare kan förbättra kvalitén, produktiviteten och sina intäkter. Det gör det mer attraktivt att odla kaffe, samtidigt säkrar vi tillgången på gott kaffe i framtiden, säger Eva Eriksson.


På väg mot 100 procent förnybar energi

På hemmaplan handlar hållbarhetsarbetet bland annat om energieffektiviseringar, förnybar energi och klimatsmarta förpackningar.

Trots att produktionen ökade till 27 950 ton under året, så minskade Löfbergs klimatpåverkan med tolv procent.


- Ett resultat av ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att bli mer miljövänliga. Idag är vårt rosteri i Karlstad ett av Europas mest effektiva med koldioxidutsläppen som är mindre än 0,1 ton per producerat ton kaffe, säger Eva Eriksson.


Ett av Löfbergs mest utmanande mål har varit att nå 100 procent förnybar energi. Företaget använder grön el från vind, berg- och fjärrvärme, men har inte hittat något alternativ till den fossila gasolen. Fram tills nu.


- Rostningen har länge varit vår största utmaning på hemmaplan, och vi har jobbat aktivt med att hitta en mer hållbar lösning. Nu har vi gjort det. Vi har börjat blanda in biogasol, och ökar kontinuerligt inblandningen vilket gör att vi kommer att nå vårt mål 100 procent förnybar energi år 2020, säger Eva Eriksson.


Fasar ut den fossila plasten 

Löfbergs har länge varit en föregångare på förpackningsområdet. Redan för 25 år sedan slutade man som första kaffeföretag i Europa använda aluminium i sina förpackningar. I år var det dags för nästa stora steg på förpackningsområdet.


- Vi börjar fasa ut den fossila plasten och ersätter med plast från förnybar råvara. Nu hoppas vi att andra i branschen följer efter, säger Eva Eriksson.


Senast år 2030 kommer Löfbergs förpackningar bara innehålla återvunnet eller förnybart material.


Redovisar enligt global standard

I sin hållbarhetsredovisning redogör Löfbergs för åtgärder, resultat och utmaningar på hållbarhetsområdet. Löfbergs hållbarhetsredovisar enligt GRI, en global standard för hållbarhetsredovisning. Redovisningen gäller för Löfbergs Coffee Group, verksamma på ett tiotal marknader i Europa och Kanada.


- Vi följer en internationell standard och tror stenhårt på öppenhet och transparens i hållbarhetsfrågor. Det utvecklar både oss och andra. Jag skulle gärna se att fler av de större kaffeföretagen tänkte likadant, Eva Eriksson.


***


Löfbergs hållbarhetsredovisning 2017/2018 i korthet

  • Minskar sin klimatpåverkan med tolv procent under året – trots att produktionen ökar.
  • Når 75 000 småskaliga kaffeodlare i egna utvecklingsprojekt.
  • Köper 10 000 ton ekologiskt kaffe, bidrar till ekologisk odling på en yta motsvarande 18 900 fotbollsplaner.
  • Köper 5 300 ton Fairtrade-märkt kaffe – genererar 56 miljoner kronor i extra premier.
  • Börjar använda biogasol.
  • Börjar fasa ut den fossila plasten.


Publicerad av: Anders Thorén

Kontaktpersoner

  • Kontaktperson Lotta Hallström Key Account Manager 054-300 04 36

Om Löfbergs Lila AB

Kafferosteriet Löfbergs är ett familjeföretag grundat 1906. Idag är vi 350 kaffeälskare som är verksamma i norra Europa och Kanada, och som delar passionen för smak, trender och hållbarhet. Vi omsätter 1,9 miljarder kronor och är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Löfbergs är en del av Löfbergs Coffee Group som även äger varumärkena Peter Larsen Kaffe, Percol, Green Cup, Kobbs och SuperBonobo.

Löfbergs Lila AB

Kontakt

Löfbergs Lila AB
Box 1501
651 21 Karlstad

http://www.lofbergs.se
info@lofbergs.se