Senaste artiklarna

Alla artiklar

Hållbarhet, kvalitet och socialt ansvar

  • Socialt ansvar

    Tekompaniets hållning i etiska frågor kan sammanfattas med öppenhet, tydlighet, hederlighet och långsiktighet. För att arbetsmiljön ska vara öppen, rättvis och avspänd är det viktigt att ha en inställning till sina medarbetare som präglas av jämlikhet. Det är en förutsättning att personalen känner sig rättvist behandlad för att kunna och vilja prestera en så bra arbetsinsats som möjligt. Medarbetare anställs enbart på grundval av kompetens och lämplighet för befattningen. Ingen ska diskrimineras på grund av t ex: kön, ålder, hudfärg, ras, nationalitet, trosbekännelse, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder. Tekompaniet är mycket noga med vilka producenter/leverantörer vi samarbetar med. Dessa ska företrädesvis vara Fairtradecertifierade eller att producenten/leverantören har en uttalad etisk och aktiv verksamhet. Tekompaniet har en löpande och nära dialog med samtliga leverantörer där vi besöker dem regelbundet, vanligtvis minst en gång per år. Idag har Tekompaniet agenturen för följande varumärken: För nordiska marknaden Four O’clock som är ekologiskt, Kosher- och Fairtradecertifierat. För svenska marknaden Dilmah som varje år avsätter minst 10 % till egna välgörenhetsfonder. MJF Foundation hjälper aktivt och kontinuerligt befolkningen till bl a egen försörjning. Dilmah Conservation arbetar tillsammans med FN och IUCN (International Union for Conservation of Nature) för att bl a rädda och bevara elefanterna samt miljön i Sri Lanka.

Tekompaniet Swedetraders AB på Instagram

Tekompaniet Swedetraders AB på Instagram

Kontaktpersoner

Om Tekompaniet Swedetraders AB

Tekompaniet är det företag i Sverige idag som har fokus på enbart te. Vår vision är att vi i Sverige ska få tillgång till te med kvalitet, både i påse och lösvikt. Vi håller oss uppdaterade om de senaste tetrenderna runt om i världen genom att till exempel regelbundet besöka teproducerande länder och internationella temässor i bl a Asien. Vi vill hela tiden höja kunskapen och intresset för te. Miljö och etik ligger oss varmt om hjärtat, därför väljer vi våra leverantörer med omsorg.

Kontakt

Tekompaniet Swedetraders AB
Box 1172
131 27 NACKA STRAND

http://www.tekompaniet.se
info@tekompaniet.se