Om Dabas

Dabas är Sveriges största artikeldatabas för foodservicebranschen där du kan söka kvalitetssäkrad information om de artiklar som finns tillgängliga på den svenska livsmedelsmarknaden.

Därför behövs Dabas

Målsättningen med Dabas är att effektivisera informationsflödena i dagligvarubranschen.
Det gör vi genom att i en öppen artikeldatabas samla, kvalitetssäkra och tillgängliggöra relevant artikelinformation om de livsmedel som finns på den svenska marknaden.
I dagens globaliserade livsmedelsindustri har behovet av transparens aldrig varit större. Som en oberoende tjänst erbjuder Dabas just denna öppenhet kring vilka livsmedel som finns på marknaden; vad de innehåller och varifrån de kommer.
Fyra viktiga kriterier för Dabas är och kommer alltid att vara:

  • Kvalitet
  • Kostnadseffektivitet
  • Branschneutralitet
  • Transparens

Bakgrund

Dabas har funnits sedan 1991 och växte fram ur dagligvarubranschens begynnande behov av elektronisk artikelinformation. Kunderna efterfrågade datablad på diskett att använda i kostplaneringsprogram och producenterna saknade ett verktyg där informationen kunde skrivas in och distribueras. Dabas skapades och har sedan dess utvecklats till en ledande och modern webbtjänst för dagligvarubranschen - från nittiotalets disketter till dagens mobiler och läsplattor. Elektronisk artikelinformation i ett tillgängligt och användarvänligt format är en självklarhet för att kunna göra affärer.

Foodits system ”Matilda”, som används av såväl kommuner, landsting, restaurangkedjor och fabrikanter, är integrerat med Dabas via webservice. Matilda och informationen i systemet används bl a för att underlätta flera av kökets arbetsprocesser i allt ifrån planering, kalkylering, inköp, produktion, leverans och fakturering. Vi ser till att vi tillsammans med Dabas kan erbjuda våra kunder innovativa lösningar som siktar långt in i framtiden och ger måltidsverksamheten möjlighet att hantera ökade krav på näringsriktighet, minskad miljöpåverkan, specialkost och allergier.

Per-Anders Ek, Foodit

Foodit