Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktnamn

Nötfärs 10% 3mm SE

GTIN

07301002405781

Artikelnummer

200052 (Mellan)

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie:BevisGäller råvara/or eller ursprungslandUtfärdandedatum
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas200052 200078 nötfärs lista (2018-05-09)
Transport av djur till slakt, 10762, Bas200052 200078 nötfärs 10% se 2018-03-26 (2018-05-09)
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas200052 200078 nötfärs 10% se 2018-03-26 (2018-05-09)
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad200052 200078 nötfärs 10% se 2018-03-26 (2018-05-09)
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad200052 200078 nötfärs 10% se 2018-03-26 (2018-05-09)
Operativa ingrepp, 10916:2, Bas200052 200078 nötfärs 10% se 2018-03-26 (2018-05-09)
Betesdrift, 10435:1, Avancerad200052 200078 nötfärs 10% se 2018-03-26 (2018-05-09)
Hälsoredovisningssystem, 10899:1, Avancerad200052 200078 nötfärs 10% se 2018-03-26 (2018-05-09)
Operativa ingrepp, 10916:3, BasLeverantörsförsäkran, SFS 1988:534Nötkött/Sverige2018-11-21
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk, 10916:4, Bas4 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192), 4 kap. 1-2 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) samt 5 kap. SJVFS 2019:25 Saknr. D8 L41 Nöt, SE2020-06-25
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk, 11385, Bas3 kap. 3 § SJVFS 2019:18 Saknr. L104.Nöt, SE2020-06-25
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, Bas2 kap. 3-4 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) samt 6 kap. 4-7 §§ SJVFS 2019:18 Saknr. L104Nöt, SE2020-06-25
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, AvanceradNöt, SE7 kap. 12 och 15 §§ SJVFS 2019:25 Saknr. D8 L41 och 1 kap. 2-4 §§ och 2 kap. 11 § SJVFS 2019:32 Saknr. D92020-06-25
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, SpjutspetsDjurägarförsäkran via slakteriNöt, SE2020-06-25
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk, 11398, Bas7 kap. 12 och 15 §§ SJVFS 2019:25 Saknr. D8 L41 och 1 kap. 2-4 §§ och 2 kap. 11 § SJVFS 2019:32 Saknr. D9Nöt, SE2020-06-25

Historik för Nötfärs 10% 3mm SE