Priser

Dabas är kostnadsfritt att använda för att söka och hämta information.För uppgiftslämnare, leverantörer och tillverkare gäller följande prislista på abonnemang och tjänster:

Abonnemang Bas

Inträdesavgift stora företag, mer än 24 produkter 0 kr
Årsavgift stora företag, mer än 24 produkter 14 500 kr
Årsavgift stora företag, per produkter 115 kr
Inträdesavgift små företag, mindre än 25 produkter 0 kr
Årsavgift små företag, mindre än 25 produkter 0 kr
Årsavgift små företag, per produkt 725 kr

Abonnemang Plus

Årsavgift Dabas Update - Integrerat artikelflöde, uppdatera Dabas med XML-filer (förutsätter Abonnemang Bas) 12 000 kr
Månadsavgift Dabas Newsroom, mer än 200 artiklar 1000 kr
Månadsavgift Dabas Newsroom, 25-199 artiklar 600 kr
Månadsavgift Dabas Newsroom, färre än 25 artiklar 300 kr

Övriga tjänster

Teknisk projektledning och stöd vid integrationsprojekt 900 kr / timme
Automatisk databehandling av artikelinformation 900 kr / timme
Hjälp med publicering och informationsbearbetning, lägga upp artiklar i Dabas 700 kr / timme

Dabas enbart som varucertifikatshanterare mot konsumentsidan

Samma artikelkostnad som "Abonnemang Bas", men med ett tak på 6 700 kr/år för upp till 400 konsumentartiklar (och därutöver enligt överenskommelse), dvs kostnaden blir från 115 kr/år till max 6 700 kr/år (inkl. gratis utbildning, fri support, ingen uppläggningskostnad, och obegränsat antal användare)

Priset förutsätter att man i Dabas uppgiftslämnarprogram markerar att artiklarna är konsumentunika. Observera att dessa artiklar ej publiceras i Dabas-databas och finns således inte sökbara och nedladdningsbara för foodservicesmarknadens aktörer.