Hållbarhet Delicato

Hållbarhet

BKI stödjer FN:s 17 hållbarhetsmål och fokuserar särskild på dessa 4 mål under 2019: Mål 3 : Hälsa och välbefinnande Mål 7: Hållbar energi för alla Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

Kvalitet Delicato

Kvalitet

BKIs kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem är upprättat enligt följande standarder: • ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystem • IFS Food Standard - Version 6.

Socialt ansvar Delicato

Socialt ansvar

BKI foods arbete med socialt ansvar: Corporate Social Responsibility (CSR) 1. Bra affärsmannaskap innebär ansvar gentemot miljön och företagets arbetsmiljö. 2. BKIs mål är att skapa bra trivsel för medarbetarna och därmed säkerställa BKI som en bra arbetsplats. 3. I det dagliga arbetet med våra internationella affärspartners tar vi hänsyn till de mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Vi stödjer kaffeprojekt som syftar till att förbättra odlarnas arbetsvillkor, miljö och kaffeproduktion. För varje kilo kaffe från High Mountain Micro Roastery som rostas och säljs doneras en krona till kaffeprojekt i världen.

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Ruth Sternberg

Administratör
042-12 18 25
Skicka e-post

Om BKI Kaffe AB

Sedan 1998 finns BKI Kaffe representerat i Sverige. Rosteriet är Danmarks största familjeägda rosteri med anor från 1960-talet. Redan 1990 var vi först i Europa med att ha ekologiskt kaffe. Vårt rosteri är certifierat av IFS. Idag samarbetar vi med KRAV, Fairtrade, UTZ och Rainforest. Vi har ett eget CSR projekt som vi kallar Coffee Social Responsibility där vi hjälper odlare runt om i världen. I dagsläget säljer BKI produkter till grossister och återförsäljare inom vending och storkök samt producerar EMV till ett flertal kedjor och grossister.

Kontakt

BKI Kaffe AB
Viktoriagatan 6
252 40 Helsingborg

http://www.bki-kaffe.se