Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Mexikansk Tacopaj 07310241087573 08757

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Certifierad palmolja, 10886, Spjutspets Lev-försäkran Palmolja 2019-12-09
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Lev-försäkran Palmolja 2019-12-09
GMO-fri vara, 10386, Bas Lev-försäkran Mjöl 2019-12-12
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Lev-försäkran Mjöl 2019-12-12
Kadmiumhalt i produkten, 10373:1, Spjutspets Lev-försäkran Mjöl 2019-12-12
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Grovfoder till kalvar - nötkött, 11385, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött, 10916:4, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Leverantörsförsäkran Nöt 2020-09-24
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Certifikat Nötkött 2020-10-26

Uppgiftslämnare

Namn: Orkla Foods Sverige AB
Org.nr: 556046-9131
GLN: 7310770000012
Adress: Box 4249
203 13   Malmö
Telefon: 010-142 40 00
E-post: vcd-svar@orklafoods.se
Hemsida: http://www.orklafoods.se/foodsolutions

Tillverkare

Namn: Orkla Foods Sverige
Org.nr:
GLN:
Adress:   211 19  Malmö
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)