Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Minut Tärnad potatis 07392076785312 79531

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Efterskördsbehandling - grönsaker, 10391:1, Bas
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas
GMO-fri vara, 10887, Bas
Rutiner för socialt ansvarstagande i produktionen (odlingen), 10881, Bas

Uppgiftslämnare

Namn: Vätternpotatis AB
Org.nr: 556454-4103
GLN: 7392076000002
Adress: Forsby
599 93  Ödeshög
Telefon: 0144-155 00
E-post: info@vatternpotatis.se
Hemsida: http://www.vatternpotatis.se

Tillverkare

Namn: Vätternpotatis AB
Org.nr: 5564544103
GLN:
Adress: Forsby   599 93  Ödeshög
Hemsida: www.vatternpotatis.se
Utskriftversion (PDF)