Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
CHICKEN STRIPS, STEKT 97313940042006 4200

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Svensk Fågels certifiering Ursprungsmärkning på förpackning (svensk fågel-märket) Kyckling, Sverige 2018-11-26
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Svensk Fågels certifiering Ursprungsmärkning på förpackning ( svensk fågel-märket) Kyckling, Sverige 2018-11-26
Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon, 10417:1, Bas Svensk Fågels certifiering Kyckling, Sverige 2018-11-26
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Svensk Fågels certifiering Kyckling, Sverige 2018-11-26
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Svensk Fågels certifiering Sojadialogen (se bilaga) https://www.sojadialogen.se/medlemmar Kyckling, Sverige 2018-11-26
Ej näbbtrimning, 10420:1, Bas Svensk Fågels certifiering Kyckling, Sverige 2018-11-26
Beläggningsgrad (djurtäthet), 10419:1, Bas Svensk Fågels certifiering Enligt direktiv 2007/43/EG Kyckling, Sverige 2018-11-26
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning, 11245, Bas Svensk Fågels certifiering Kyckling, Sverige 2018-11-26
Bedövning vid slakt - Kyckling & Kalkon, 10418:2, Avancerad Svensk Fågels certifiering Enligt SJVFS 2008:69 Kyckling, Sverige 2018-11-26
Hälsoredovisningssystem, 10903:2, Avancerad Svensk Fågels certifiering Kyckling, Sverige 2018-11-26
Begränsad antibiotikaanvändning, 11246, Avancerat Djurägarintyg Kyckling, Sverige 2018-11-26
Minimerad antibiotikaanvändning, 11247, Spjutspets Djurägarintyg Kyckling, Sverige 2018-11-26
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets Pro Terra, Svensk Fågel Kyckling, Sverige 2018-11-26
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Se leverantörsförsäkran 2020-10-29

Uppgiftslämnare

Namn: Guldfågeln AB
Org.nr: 556134-2964
GLN: 7313940000041
Adress: Box 98
386 02  Mörbylånga
Telefon: 0485-495 00
E-post: info@guldfageln.se
Hemsida: http://www.guldfageln.se

Tillverkare

Namn: GULDFÅGELN
Org.nr: 5561342964
GLN: 7313940000041
Adress: Box 98   386 02  Mörbylånga
Hemsida: www.guldfageln.se
Utskriftversion (PDF)