Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Pasta Lasagnetter 07310130411304 100113

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
GMO-fri vara, 10386, Bas BRC Durumvete, Sverige 2018-05-03
Information om ursprung - sammansatta produkter spannmål samt frukt och grönt, 10372:1, Avancerad BRC Durumvete, Sverige 2018-05-03
Kadmiumhalt i produkten, 10373:1, Spjutspets BRC Durumvete, Sverige 2018-05-03
Ej stråförkortningsmedel, 10383:1, Bas Konceptodlat, leverantörskrav Durumvete, Sverige 2018-05-03

Uppgiftslämnare

Namn: Lantmännen Cerealia
Org.nr: 556017-2222
GLN: 7310130000003
Adress: Fack 95003 R 059
106 54  Stockholm
Telefon: 08-519 787 00
E-post:
Hemsida: http://www.cerealiafoodservice.se

Tillverkare

Namn: Lantmännen Cerealia
Org.nr: 5560172222
GLN: 7310130000003
Adress:   153 81  Järna
Hemsida: www.cerealiafoodservice.se
Utskriftversion (PDF)