Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 150-190G 97313940021049 2104

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Bedövning vid slakt - Kyckling & Kalkon, 10418:2, Avancerad Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Bedövad slaktmetod, 10418, Bas Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Begränsad antibiotikaanvändning, 11246, Avancerat Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Beläggningsgrad (djurtäthet), 10419:1, Bas Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Ej näbbtrimning, 10420:1, Bas Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning, 11245, Bas Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Hälsoredovisningssystem i uppfödningen, 10903, Avancerad Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Hälsoredovisningssystem, 10903:2, Avancerad Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Minimerad antibiotikaanvändning, 11247, Spjutspets Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon, 10417:1, Bas Se leverantörsförsäkran 2020-09-16
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Se leverantörsförsäkran 2020-10-29

Uppgiftslämnare

Namn: Guldfågeln AB
Org.nr: 556134-2964
GLN: 7313940000041
Adress: Box 98
386 02  Mörbylånga
Telefon: 0485-495 00
E-post: info@guldfageln.se
Hemsida: http://www.guldfageln.se

Tillverkare

Namn: GULDFÅGELN
Org.nr: 5561342964
GLN: 7313940000041
Adress: Box 98   386 02  Mörbylånga
Hemsida: www.guldfageln.se
Utskriftversion (PDF)