Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Te Earl Grey KRAV FT RA 07391835922654 1001092

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ekologisk produktion och socialt ansvarsfull odling – kaffe, kakao, 11127:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Råvara 2020-09-02
Miljömässigt hållbar odling – kaffe, te, kakao, 11126:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Råvara 2020-09-02
Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel – kaffe, te och kakao, 11272, Avancerad Leverantörsförsäkran Råvara 2020-09-02

Uppgiftslämnare

Namn: Midsona Sverige AB
Org.nr: 556420-6646
GLN: 7350028540006
Adress: Box 50577
202 15  Malmö
Telefon: 040-660 20 40
E-post: info@midsona.se
Hemsida: http://www.midsona.se/

Tillverkare

Namn: Midsona Sverige AB
Org.nr: 5590375951
GLN: 7350028540006
Adress: Dockplatsen 16   20215  Malmö
Hemsida: www.midsonafoodservice.se
Utskriftversion (PDF)