Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Rödkål woksnitt 07312730102422 2125

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
GMO-fri vara, 10887, Bas Leverantsörsintygande 2020-07-20
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Leverantsörsintygande 2020-07-20

Uppgiftslämnare

Namn: Ewerman AB
Org.nr: 556095-5840
GLN: 7312730000001
Adress: Knut Påls väg 9
256 69  Helsingborg
Telefon: 042-490 11 00
E-post: sallacarte@ewerman.se
Hemsida: http://www.ewerman.se

Tillverkare

Namn: Salico AB
Org.nr: 556320-8874
GLN: 7391605000001
Adress: Knut Påls väg 7   256 69  Helsingborg
Hemsida: www.salico.se
Utskriftversion (PDF)