Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Kycklingfilé 70% 07350074850296 4472-1

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Bedövad slaktmetod, 10418, Bas Leverantörsförsäkran Polen 2020-03-18
Beläggningsgrad (djurtäthet), 10419:1, Bas Leverantörsförsäkran Polen 2020-03-18
Ej näbbtrimning, 10420:1, Bas Leverantörsförsäkran Polen 2020-03-18
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning, 11245, Bas Leverantörsförsäkran Polen 2020-03-18
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Leverantörsförsäkran Polen 2020-03-18
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran Polen 2020-03-18
Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon, 10417:1, Bas Leverantörsförsäkran Polen 2020-03-18

Uppgiftslämnare

Namn: Flevogold AB
Org.nr: 556899-9535
GLN: 7350074850005
Adress: Traktorgatan 2
442 40  Kungälv
Telefon: 0303-935 46
E-post:
Hemsida: http://www.flevogold.se

Tillverkare

Namn: FlevoGold AB
Org.nr: 5568999535
GLN: 7300009044429
Adress: Traktorgatan 2   442 40  Kungälv
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)