Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Grillburgare stekt 60g SE 05707196259254 80007057

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött, 11398, Bas leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23
Betesdrift och utevistelse - nötkött, 10435:2, Bas leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23
Grovfoder till kalvar - nötkött, 11385, Bas leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött, 10916:4, Bas leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23
Transport av djur till slakt, 10762, Bas leverantörsförsäkran kls nötkött 200423
Leverantörsförsäkran KLS
Svenskt nötkött 2020-04-23

Uppgiftslämnare

Namn: Tulip Food Company AB
Org.nr: 556083-8210
GLN: 7300009049776
Adress: Box 4103
422 04  Hisings Backa
Telefon: 031-65 50 50
E-post: tulip@tulip.se
Hemsida: http://www.tulipfoodservice.se

Tillverkare

Namn: TULIP FOOD COMPANY
Org.nr:
GLN:
Adress: Lisa Sass gata 1   422 53  Hisings Backa
Hemsida: www.tulipfoodservice.se
Utskriftversion (PDF)