Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Grytbitar Kalv 2x2 SE 02381570900005 103861

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Leverantörsförsäkran 2020-01-25
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Leverantörsförsäkran 2020-01-25
Betesdrift, 10435:1, Avancerad Leverantörsförsäkran 2020-01-25
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets Leverantörsförsäkran 2020-01-25
Hälsoredovisningssystem, 10899:1, Avancerad Leverantörsförsäkran 2020-01-25
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Leverantörsförsäkran 2020-01-25
Operativa ingrepp, 10916:3, Bas Leverantörsförsäkran 2020-01-25
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran 2020-01-25
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Leverantörsförsäkran 2020-01-25

Uppgiftslämnare

Namn: Svensk Cater AB
Org.nr: 556068-9738
GLN: 7350022000100
Adress: Marknadsvägen 1
246 42  Löddeköpinge
Telefon:
E-post:
Hemsida: http://www.svenskcater.se

Tillverkare

Namn: NORDSTRÖMS
Org.nr:
GLN:
Adress:    
Hemsida: www.nogr.se
Utskriftversion (PDF)