Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Pannbiff stekt 66g 07330776070468 7046

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01
Betesdrift, 10435:1, Avancerad Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01
Hälsoredovisningssystem, 10899:1, Avancerad Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01
Operativa ingrepp, 10916:3, Bas Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Leverantörsförsäkran finns. 2020-03-01

Uppgiftslämnare

Namn: Svenska Hamburgare AB
Org.nr: 556608-2292
GLN: 7330776000007
Adress: Box 5179
121 18  Johanneshov
Telefon:
E-post: info@svenskahamburgare.se
Hemsida: http://www.svenskahamburgare.se

Tillverkare

Namn: Svenska Hamburgare
Org.nr: 5566082292
GLN: 7330776000007
Adress: Box 5179   12118  Johanneshov
Hemsida: www.svenpmatkompaniet.se
Utskriftversion (PDF)