Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Skalad potatis delikatess 07312730102095 18228952

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Efterskördsbehandling - grönsaker, 10391:1, Bas RIP-Certifierad 2020-06-23
GMO-fri vara, 10887, Bas RIP-Certifierad 2020-06-23
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas RIP-Certifierad 2020-06-23

Uppgiftslämnare

Namn: Ewerman AB
Org.nr: 556095-5840
GLN: 7312730000001
Adress: Knut Påls väg 9
256 69  Helsingborg
Telefon: 042-490 11 00
E-post: sallacarte@ewerman.se
Hemsida: http://www.ewerman.se

Tillverkare

Namn: Ewerman AB
Org.nr: 5560955840
GLN: 7312730000001
Adress: Knut Påls väg 9   256 69  Helsingborg
Hemsida: http:/www.ewerman.se
Utskriftversion (PDF)