Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Rå kycklingbröstfilé 1,2% 08858984830036 23053977

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas certificate genesis gap 2020-04-30
UHM kriterier-Genesis Gap
Thailand 2020-01-20
Begränsad antibiotikaanvändning, 11246, Avancerat certificate genesis gap 2020-04-30
UHM kriterier-Genesis Gap
Thailand 2020-01-21
Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon, 10417:1, Bas certificate genesis gap 2020-04-30
UHM kriterier-Genesis Gap
Thailand 2020-01-20
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad certificate genesis gap 2020-04-30
UHM kriterier-Genesis Gap
Thailand 2020-01-20
Beläggningsgrad (djurtäthet), 10419:1, Bas certificate genesis gap 2020-04-30
UHM kriterier-Genesis Gap
Thailand 2020-01-21
Ej näbbtrimning, 10420:1, Bas certificate genesis gap 2020-04-30
UHM kriterier-Genesis Gap
Thailand 2020-01-21
Bedövad slaktmetod, 10418, Bas certificate genesis gap 2020-04-30
UHM kriterier-Genesis Gap
Thailand 2020-01-21
Hälsoredovisningssystem i uppfödningen, 10903, Avancerad certificate genesis gap 2020-04-30
UHM kriterier-Genesis Gap
Thailand 2020-01-21

Uppgiftslämnare

Namn: Kalino Food AB
Org.nr: 556200-2930
GLN: 7300009028801
Adress: Box 123
245 22  Staffanstorp
Telefon: 046-20 52 60
E-post: mailbox@bhj.kalino.se
Hemsida: http://www.kalino.se

Tillverkare

Namn: CPF Thailand
Org.nr:
GLN:
Adress:    
Hemsida: www.bhj.kalino.se
Utskriftversion (PDF)