Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Prinskorv natur SE 07301002411935 901065

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Produktspecifikation, FSSC 22000 Gris, SE 2020-01-30
Antibiotikaförskrivning i uppfödningen, 10416, Bas IP grundcertifiering Gris Gris, SE 2020-01-30
Förbud mot svanskupering i uppfödningen , 10440:1, Bas IP grundcertifiering Gris Gris, SE 2020-01-30
Hälsoredovisningssystem, 10900:1, Spjutspets IP grundcertifiering Gris Gris, SE 2020-01-30
Lösgående grisar, 10437, Bas IP grundcertifiering Gris Gris, SE 2020-01-30
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas IP grundcertifiering Gris Gris, SE 2020-01-30
Transport av djur till slakt, 10762, Bas IP grundcertifiering Gris Gris, SE 2020-01-30
Tuggbart material, 10439, Bas IP grundcertifiering Gris Gris, SE 2020-01-30
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Sojadialogens avsiktsförklaring åtföljs Gris, SE 2020-01-30
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) Gris - SE 2020-06-25
Lösgående grisar, 10437:1, Bas Lagkrav: 2 kap. 12 § djurskyddsförordningen (2019:66) samt 2 kap. 8-9 §§ SJVFS 2019:20 Saknr. L106. Gris - SE 2020-06-25
Förbud mot svanskupering, 10440:2, Bas 4 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) och 5 kap. 2 § SJVFS 2019:25 Saknr. D8. IP grundcertifiering gris Gris - SE 2020-06-25
Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött, 10439:1, Bas 4 kap. 3-5 § samt allmänna råd till 4 kap. 4 och 5 §§ SJVFS 2019:20 Saknr. L106. IP Grundcertifiering gris Gris - SE 2020-06-25
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas Tredjepartscertifiering, produktspecifikation Gris SE 2020-06-25
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Regleras i SJVFS 2019:7 saknr L5, Kap 5, 13 §. Gris SE 2020-06-25
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad RTRS-certifikat Gris - SE 2020-06-25
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Djurägarförsäkran via slakteri Gris SE 2020-06-25

Uppgiftslämnare

Namn: Menigo Foodservice AB
Org.nr: 556044-4647
GLN: 7393873000004
Adress: Arenavägen 61, Box 10013
121 26  Stockholm
Telefon: 08-722 10 00
E-post:
Hemsida: http://www.menigo.se

Tillverkare

Namn: Menigo Foodservice
Org.nr: 556044-4647
GLN:
Adress: Box 10013   121 26  Stockholm - Globen
Hemsida:
Utskriftversion (PDF)