Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Prinskorv Nibble 02321156900005 1569

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött, 11398, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Foder utan GMO-innehåll, 10422:2, Spjutspets Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Förbud mot svanskupering, 10440:2, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Lösgående grisar, 10437:1, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Operativa ingrepp med bedövning - griskött, 11396, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10
Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött, 10439:1, Bas Leverantörsförsäkran Sverige 2020-06-10

Uppgiftslämnare

Namn: Gudruns AB
Org.nr: 556660-4624
GLN: 7340052500015
Adress: Box 31
121 25  Stockholm
Telefon: 08-55 66 80 50
E-post: info@gudruns.se
Hemsida: http://www.gudruns.se

Tillverkare

Namn: GUDRUNS AB
Org.nr: 556660-4624
GLN: 7340052500008
Adress: Box 31   121 25  Stockholm Globen
Hemsida: www.gudruns.se
Utskriftversion (PDF)