Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
TenderPork Kotlettrad m svål 02385902900008 44500482

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad ansvarsfullt producerad fodersoja
Leverantörsförsäkran
Gris 2019-11-05
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad 44500482 kotlettrad m svål
UHM-verifikat
Gris 2019-11-05
Delvis lösgående grisar och begränsad rörelsefrihet, 11116, Bas uhm-krav griskött
UHM-verifikat
Gris 2019-11-05
Hälsoredovisningssystem, 10900:1, Spjutspets leverantörsförsäkran hälsoredovisningssystem
Leverantösförsäkran
Gris 2019-11-05
Information om ursprung - enkla produkter, 11010, Bas uhm-krav griskött underskriven
UHM-verifikat
Gris 2019-11-05
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas danskt griskött och svenska upphandlingskriterier
UHM-verifikat
Gris 2019-11-05
Transport av djur till slakt, 10762, Bas danskt griskött och svenska upphandlingskriterier
UHM-verifikat
Gris 2019-11-05
Tuggbart material, 10439, Bas danskt griskött och svenska upphandlingskriterier
UHM-verifikat
Gris 2019-11-05

Uppgiftslämnare

Namn: Tulip Food Company AB
Org.nr: 556083-8210
GLN: 7300009049776
Adress: Box 4103
422 04  Hisings Backa
Telefon: 031-65 50 50
E-post: tulip@tulip.se
Hemsida: http://www.tulipfoodservice.se

Tillverkare

Namn: DANISH CROWN
Org.nr:
GLN:
Adress: MARSVEJ 43   DK-8900  RANDERS
Hemsida: www.tulipfoodservice.se
Utskriftversion (PDF)