Leverantörsförsäkran

UHM kriterier för livsmedel

Produkt

Produktens namn: GTIN Artikelnummer
Hamburgare 48x90g ostekt 07330776020906 2090

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produkten

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterie: Bevis Gäller råvara/or eller ursprungsland Utfärdandedatum
Ansvarsfullt producerad fodersoja, 11113, Avancerad Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17
Antibiotikaförskrivning, 10416:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17
Betesdrift, 10435:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17
GMO-fritt foder, 10422:1, Spjutspets Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17
Hälsoredovisningssystem, 10899:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17
Information om ursprung - sammansatta produkter kött, 10414:1, Avancerad Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17
Operativa ingrepp, 10916:3, Bas Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17
Slaktmetod - Kött, 10763, Bas Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17
Transport av djur till slakt, 10762, Bas Leverantörsförsäkran Nötkött, Sverige 2019-11-17

Uppgiftslämnare

Namn: Svenska Hamburgare AB
Org.nr: 556608-2292
GLN: 7330776000007
Adress: Box 5179
121 18  Johanneshov
Telefon:
E-post: info@svenskahamburgare.se
Hemsida: http://www.svenskahamburgare.se

Tillverkare

Namn: Svenska Hamburgare
Org.nr: 5566082292
GLN: 7330776000007
Adress: Box 5179   12118  Johanneshov
Hemsida: www.svenpmatkompaniet.se
Utskriftversion (PDF)